Kar amacı olsun ya da olmasın, faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin profesyonel bir vergi ve muhasebe hizmeti almaları gereksinimi gün geçtikçe daha çok önem arz etmektedir.

Zira; mükelleflerin tek ortağı sadece devlet ya da kamu idaresi (ör: maliye) olmayıp, diğer hissedarlar, hisse sahibi olmayı düşünenler, kreditörler ya da diğer 3.kişiler işletmenin muhasebe ve mali müşavirlik fonksiyonunun oluşturacağı bilginin kalitesinden, yani bunun doğruluğu, gerçekliği, bütünselliği ve zamanlılığından, alacakları kararlar açısından etkileneceklerdir.

Şirketlerin faaliyet alanlarındaki “sektörel mevzuat” ve “mali mevzuat iklimi” çerçevesinde, muhasebesel ve vergisel işlemlerinin zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesinin yanında, içinde yer aldığı bu iklimdeki gelişme ve değişimlerin uzman gözüyle sürekli ciddiyetle takip edilerek kendisinin önceden, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesi ve bu bağlamda farkındalığının artırılması da, hiç şüphesiz mesleğimizin doğası gereğidir. İşte bu noktada; defter tutma hizmetlerinin ötesindeki ve bunu da kapsayan mali müşavirlik hizmetleri, işletmelerde bir yandan risk minimizasyonu sağlarken bir yandan da fayda maksimizasyonu yaratarak optimizasyon sağlamalıdır.

“Ruhunu” yukarıda kısa ve öz olarak ifade etmeye çalıştığımız, “Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik” Hizmetleri ile “Diğer Danışmanlık” Hizmetlerimiz için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.