İnceleme, Denetim Ve Özel Amaçlı Raporlama Hizmetleri

Muhasebe kayıtlarının ve buna bağlı yasal beyanname ve bildirimlerin doğruluğu, gerçekliği ve bütünselliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde dayanak belgeler vasıtasıyla incelenmesi, denetlenmesi; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş raporu düzenlenmesi