Hasan Engin ALTAŞ İnsan Kaynakları havuzuna girmek için özgeçmişlerinizi ik@henginaltas.com adresine gönderebilirsiniz.

Şirketimize yapılan tüm başvurular başvuru veri tabanına kaydedilir. İhtiyaçlar doğrultusunda bu veri tabanından araştırma yapılarak gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur ve işe alım süreci başlatılır.