Özel Belgelendirme, İzin-Onay Ve Ruhsatlandırma Hizmetleri